CONGRATULATIONS TO ALL THE WINNERS

GPI GOD OF GAMBLER TOURNAMENT

ROUND 1

Rank
Username
Prizes (INR ($))
1
koxxxx
33,500 ($ 500)
2
faixxx
26,800 ($ 400)
3
Bi1xxxx
20,100 ($ 300)
4
Tumxxxxxxx
13,400 ($ 200)
5
saxxxxx
6,700 ($ 100)
6
Iroxxxxx
3,350 ($ 50)
7
krixxxxx
3,350 ($ 50)
8
trxxxxx
3,350 ($ 50)
9
frexxxxx
3,350 ($ 50)
10
sexxxx
3,350 ($ 50)
11
hamxxxxxxxx
1,675 ($ 25)
12
lonxxxxxxx
1,675 ($ 25)
13
Poxxxxxx
1,675 ($ 25)
14
ilxxx
1,675 ($ 25)
15
Tronxxxxxxxxxx
1,675 ($ 25)
16
aoxxxx
1,675 ($ 25)
17
Pexxxx
1,675 ($ 25)
18
pbxxxx
1,675 ($ 25)
19
anxxxxxx
1,675 ($ 25)
20
maxxxxxx
1,675 ($ 25)

ROUND 2

Rank
Username
Prizes (INR ($))
1
richsxxxxx
53,600 ($ 800)
2
boylxxxxx
33,500 ($ 500)
3
q1022xxxxx
20,100 ($ 300)
4
Acomxxxxxx
13,400 ($ 200)
5
azuxxxx
6,700 ($ 100)
6
huaxxxx
2,680 ($ 40)
7
anucxxxxx
2,680 ($ 40)
8
Tumkikxxxxx
2,680 ($ 40)
9
dangtxxxxx
2,680 ($ 40)
10
Nicxxxxxx
2,680 ($ 40)
11
Iroxxxxx
2,010 ($ 30)
12
Booxxxxx
2,010 ($ 30)
13
krixxxxx
2,010 ($ 30)
14
waxxx
2,010 ($ 30)
15
vuoxxxxx
2,010 ($ 30)
16
fouxxxx
2,010 ($ 30)
17
Tinoxxxx
2,010 ($ 30)
18
nguyenxxxxxxxx
2,010 ($ 30)
19
Winxxxx
2,010 ($ 30)
20
senxxxxx
2,010 ($ 30)
21
Lixxxxx
1,340 ($ 20)
22
ChAxxxxx
1,340 ($ 20)
23
kaxxxx
1,340 ($ 20)
24
monxxxxx
1,340 ($ 20)
25
LAKxxxxxxx
1,340 ($ 20)
26
moderxxxxxxx
1,340 ($ 20)
27
tanaphxxxxxx
1,340 ($ 20)
28
freexxxxx
1,340 ($ 20)
29
Atoxxxxx
1,340 ($ 20)
30
Ferdxxxxx
1,340 ($ 20)
31
Juxxxxx
1,340 ($ 20)
32
hactxxxxxx
1,340 ($ 20)
33
naxxxx
1,340 ($ 20)
34
Brgxxxxx
1,340 ($ 20)
35
pravxxxxxxx
1,340 ($ 20)
36
Sahanxxxxx
1,340 ($ 20)
37
csdxxx
1,340 ($ 20)
38
sanxxxx
1,340 ($ 20)
39
vnxxxx
1,340 ($ 20)
40
Jjaxxx
1,340 ($ 20)
41
dothanxxxxxxx
1,340 ($ 20)
42
BIGxxxx
1,340 ($ 20)
43
panidxxxxx
1,340 ($ 20)
44
cosxxx
1,340 ($ 20)
45
oakiexxxx
1,340 ($ 20)
46
liverxxxx
1,340 ($ 20)
47
nigxxx
1,340 ($ 20)
48
KARTxxxxxx
1,340 ($ 20)
49
Rizkxxxxx
1,340 ($ 20)
50
Jamxxxxx
1,340 ($ 20)