សម្រាប់សមាជិកចាស់របស់ 12BET ទាំងអស់

SLOTS_CB_2018

0.6% ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញពីស្លត់ហ្គេម

រីករាយជាមួយនិងទឹកប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញមិនថាអ្នកឈ្នះឬចាញ់!

gpiarcade_cashback

ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញពី ARCADE GAMES

0.5% គ្មានដែនកំណត់រាល់ពេលលេងនៅក្នុង 12Crystal Club!